Da li ste zadovoljni grupom koju smo dobili za EURO 2016

33.3%

54.8%

4.8%

7.1%